Senaste hustemperaturer, innetemp nu 23,2 °C
Sensor Värde Medel Min Max
BADRUM golvvärme 21,0 21,3 21,0 21,6
GARAGE 1,5 m över golv 22,7 22,9 22,1 23,6
HALL golvvärme 23,9 24,0 23,7 24,2
KYL/FRYS nr 1 kompressor 33,8 40,4 33,1 48,4
KYL/FRYS nr 2 kompressor 33,8 39,9 33,3 46,9
VINDEN i mitten 18,7 16,5 14,7 18,8
ÖVERVÅN 1,5 m över golv 28,1 25,0 23,8 28,2
Mätt: 28.09.21 15:04:58
Värden ° C, Min/Max H24

Tillbaka till Hem            Utetemperatur 16,9 °C           Nya värden var 3:e min