Senaste hustemperaturer, innetemp nu 23,3 °C
Sensor Värde Medel Min Max
BADRUM golvvärme 21,3 21,5 20,8 21,9
GARAGE 1,5 m över golv 22,7 22,7 21,8 24,3
HALL golvvärme 24,1 23,8 23,3 24,2
KYL/FRYS nr 1 kompressor 45,3 39,2 31,6 53,6
KYL/FRYS nr 2 kompressor 42,6 37,9 31,7 46,4
VINDEN i mitten 14,0 15,3 8,9 22,3
ÖVERVÅN 1,5 m över golv 24,8 25,3 23,2 27,7
Mätt: 19.04.21 01:14:11
Värden ° C, Min/Max H24

Tillbaka till Hem            Utetemperatur 10,7 °C           Nya värden var 3:e min