Senaste hustemperaturer, innetemp nu 22,7 °C
Sensor Värde Medel Min Max
BADRUM golvvärme 21,0 21,2 20,6 21,6
GARAGE 1,5 m över golv 22,2 21,5 20,9 22,3
HALL golvvärme 23,9 23,7 23,1 24,1
KYL/FRYS nr 1 kompressor 41,9 39,0 31,8 47,2
KYL/FRYS nr 2 kompressor 42,8 38,6 32,6 47,1
VINDEN i mitten 13,6 14,7 13,6 15,4
ÖVERVÅN 1,5 m över golv 25,8 26,0 24,2 29,3
Mätt: 16.09.19 00:00:00
Värden ° C, Min/Max H24

Tillbaka till Hem            Utetemperatur 13,2 °C           Nya värden var 3:e min