Senaste hustemperaturer, innetemp nu 23,0 °C
Sensor Värde Medel Min Max
BADRUM golvvärme 21,6 21,4 21,0 21,9
GARAGE 1,5 m över golv 21,8 21,8 21,4 22,0
HALL golvvärme 23,7 23,7 23,4 24,1
KYL/FRYS nr 1 kompressor 44,4 39,4 31,9 50,4
KYL/FRYS nr 2 kompressor 32,9 38,1 32,3 44,3
VINDEN i mitten 23,6 15,9 12,4 23,6
ÖVERVÅN 1,5 m över golv 26,4 24,3 23,1 26,9
Mätt: 25.05.19 14:56:02
Värden ° C, Min/Max H24

Tillbaka till Hem            Utetemperatur 15,9 °C           Nya värden var 3:e min