Senaste hustemperaturer, innetemp nu 22,7 °C
Sensor Värde Medel Min Max
BADRUM golvvärme 21,3 21,4 21,2 21,5
GARAGE 1,5 m över golv 21,2 21,7 21,2 23,1
HALL golvvärme 23,6 23,7 23,4 24,0
KYL/FRYS nr 1 kompressor 36,0 36,5 30,6 43,6
KYL/FRYS nr 2 kompressor 42,3 35,9 30,8 42,8
VINDEN i mitten 8,5 8,6 7,1 10,7
ÖVERVÅN 1,5 m över golv 24,3 25,8 24,1 27,9
Mätt: 21.03.19 10:32:33
Värden ° C, Min/Max H24

Tillbaka till Hem            Utetemperatur 7,9 °C           Nya värden var 3:e min