Senaste hustemperaturer, innetemp nu 23,6 °C
Sensor Värde Medel Min Max
BADRUM golvvärme 22,0 21,6 21,3 22,0
GARAGE 1,5 m över golv 22,6 22,3 21,5 23,7
HALL golvvärme 24,1 23,9 23,6 24,4
KYL/FRYS nr 1 kompressor 46,1 39,8 33,0 48,1
KYL/FRYS nr 2 kompressor 49,3 40,3 32,4 49,3
VINDEN i mitten 18,2 17,2 16,0 19,3
ÖVERVÅN 1,5 m över golv 25,3 25,2 24,1 27,1
Mätt: 09.09.20 19:15:33
Värden ° C, Min/Max H24

Tillbaka till Hem            Utetemperatur 0,9 °C           Nya värden var 3:e min