Senaste hustemperaturer, innetemp nu 24,3 °C
Sensor Värde Medel Min Max
BADRUM golvvärme 20,8 20,5 20,2 21,0
GARAGE 1,5 m över golv 22,7 22,3 21,9 22,8
HALL golvvärme 22,6 22,2 21,9 22,8
KYL/FRYS nr 1 kompressor 45,0 38,9 32,3 46,4
KYL/FRYS nr 2 kompressor 38,6 38,8 32,6 46,6
VINDEN i mitten 25,8 21,0 17,5 26,6
ÖVERVÅN 1,5 m över golv 28,3 26,8 24,9 29,1
Mätt: 07.07.22 15:11:50
Värden ° C, Min/Max H24

Tillbaka till Hem            Utetemperatur 19,9 °C           Nya värden var 3:e min