Senaste hustemperaturer, innetemp nu 24,0 °C
Sensor Värde Medel Min Max
BADRUM golvvärme 21,8 21,7 21,3 22,0
GARAGE 1,5 m över golv 22,0 22,2 21,6 22,9
HALL golvvärme 23,8 23,9 23,4 24,2
KYL/FRYS nr 1 kompressor 40,8 37,5 31,8 45,9
KYL/FRYS nr 2 kompressor 34,4 37,0 32,0 43,8
VINDEN i mitten 6,6 6,3 4,6 7,5
ÖVERVÅN 1,5 m över golv 23,9 22,6 21,1 27,0
Mätt: 25.01.22 17:32:37
Värden ° C, Min/Max H24

Tillbaka till Hem            Utetemperatur 3,1 °C           Nya värden var 3:e min