Senaste värmepumptemparna som ger en innetemp på 22,6 °C
Sensor Värde Medel Min Max
AQUA vedpanna 20,6 20,7 20,6 20,8
BLACK varmvatten 39,6 39,6 39,1 40,5
BLUE tilluft 16,2 18,9 16,2 23,0
LIME franluft 22,6 23,0 22,2 24,1
PINK avluft 23,8 21,6 10,2 25,4
RED uteluft via uterum 14,3 17,2 14,3 21,4
Uppvarmning av uteluft 1,9 1,8 1,3 3,5
Mätt: 16.09.19 00:29:06
Värden ° C, Min/Max H24

Tillbaka till Hem          Utetemperaturen är nu 13,2 °C         Nya värden var 3:e min

Radiatorvärmen startad 2013-11-04 och avstängd 2014-04-18

================= 2014-11-06 ========= 2015-04-30

================= 2015-11-16 ========= 2016-05-02

================= 2016-10-12 ========= 2017-05-15

================= 2017-11-12 ========= 2018-05-07

================= 2018-10-29 ========= 2019-05-25

Värmepump Nibe 410P 2003