Senaste värmepumptemparna som ger en innetemp på 23,3 °C
Sensor Värde Medel Min Max
AQUA vedpanna 20,8 20,8 20,8 20,8
BLACK varmvatten 39,7 40,9 39,4 42,3
BLUE tilluft 22,7 24,1 21,1 27,9
LIME franluft 23,3 23,7 22,6 25,7
PINK avluft 24,3 23,1 13,6 27,9
RED uteluft via uterum 13,9 18,6 10,2 30,6
Uppvarmning av uteluft 8,8 5,6 -2,8 16,1
Mätt: 19.04.21 02:16:58
Värden ° C, Min/Max H24

Tillbaka till Hem          Utetemperaturen är nu 10,2 °C         Nya värden var 3:e min

Radiatorvärmen startad 2013-11-04 och avstängd 2014-04-18

================= 2014-11-06 ========= 2015-04-30

================= 2015-11-16 ========= 2016-05-02

================= 2016-10-12 ========= 2017-05-15

================= 2017-11-12 ========= 2018-05-07

================= 2018-10-29 ========= 2019-05-25

================= 2019-10-28 ========= 2020-05-26

================= 2020-11-18 ========= 2021-05-xx

Värmepump Nibe 410P 2003