Senaste värmepumptemparna som ger en innetemp på 23,7 °C
Sensor Värde Medel Min Max
AQUA vedpanna 21,1 21,1 21,1 21,1
BLACK varmvatten 40,3 40,0 39,4 40,4
BLUE tilluft 24,1 21,4 18,4 29,8
LIME franluft 24,7 23,5 22,6 24,8
PINK avluft 13,7 22,1 11,6 26,2
RED uteluft via uterum 22,3 19,6 16,6 28,6
Uppvarmning av uteluft 1,8 1,7 1,0 3,1
Mätt: 09.09.20 19:14:42
Värden ° C, Min/Max H24

Tillbaka till Hem          Utetemperaturen är nu 0,8 °C         Nya värden var 3:e min

Radiatorvärmen startad 2013-11-04 och avstängd 2014-04-18

================= 2014-11-06 ========= 2015-04-30

================= 2015-11-16 ========= 2016-05-02

================= 2016-10-12 ========= 2017-05-15

================= 2017-11-12 ========= 2018-05-07

================= 2018-10-29 ========= 2019-05-25

================= 2019-10-28 ========= 2020-05-26

Värmepump Nibe 410P 2003