Senaste värmepumptemparna som ger en innetemp på 24,4 °C
Sensor Värde Medel Min Max
AQUA vedpanna 22,1 22,2 22,1 22,4
BLACK vvatten utsida tank 40,1 40,2 39,2 41,3
BLUE tilluft 30,8 25,1 20,2 34,3
LIME franluft 25,6 24,5 23,3 25,9
PINK avluft 26,7 25,0 17,1 28,8
RED uteluft via uterum 29,3 22,7 17,3 33,3
Uppvarmning av uteluft 1,5 2,4 -1,1 3,5
Mätt: 07.07.22 16:05:27
Värden ° C, Min/Max H24

Tillbaka till Hem          Utetemperaturen är nu 19,3 °C         Nya värden var 3:e min

Radiatorvärmen startad 2013-11-04 och avstängd 2014-04-18

================= 2014-11-06 ========= 2015-04-30

================= 2015-11-16 ========= 2016-05-02

================= 2016-10-12 ========= 2017-05-15

================= 2017-11-12 ========= 2018-05-07

================= 2018-10-29 ========= 2019-05-25

================= 2019-10-28 ========= 2020-05-26

================= 2020-11-18 ========= 2021-05-27

================= 2021-11-15 ========= 2022-05-18

Värmepump Nibe 410P 2003