Senaste värmepumptemparna som ger en innetemp på 24,1 °C
Sensor Värde Medel Min Max
AQUA vedpanna 20,4 20,3 20,3 20,4
BLACK varmvatten 42,7 42,3 41,5 43,6
BLUE tilluft 29,4 27,6 26,1 30,6
LIME franluft 23,8 23,1 22,4 24,3
PINK avluft 24,9 23,0 14,9 25,4
RED uteluft via uterum 7,4 7,7 5,6 16,6
Uppvarmning av uteluft 21,9 19,9 13,1 23,4
Mätt: 25.01.22 18:26:53
Värden ° C, Min/Max H24

Tillbaka till Hem          Utetemperaturen är nu 3,2 °C         Nya värden var 3:e min

Radiatorvärmen startad 2013-11-04 och avstängd 2014-04-18

================= 2014-11-06 ========= 2015-04-30

================= 2015-11-16 ========= 2016-05-02

================= 2016-10-12 ========= 2017-05-15

================= 2017-11-12 ========= 2018-05-07

================= 2018-10-29 ========= 2019-05-25

================= 2019-10-28 ========= 2020-05-26

================= 2020-11-18 ========= 2021-05-27

================= 2021-11-15 ========= 2022-05-xx

Värmepump Nibe 410P 2003