Senaste värmepumptemparna som ger en innetemp på 23,4 °C
Sensor Värde Medel Min Max
AQUA vedpanna 20,5 20,4 20,3 20,5
BLACK varmvatten 40,4 40,4 39,8 41,2
BLUE tilluft 28,7 24,9 21,8 29,1
LIME franluft 24,5 24,7 23,4 25,6
PINK avluft 21,6 24,7 15,5 28,6
RED uteluft via uterum 26,3 20,0 15,9 26,9
Uppvarmning av uteluft 2,4 4,9 2,1 10,6
Mätt: 28.09.21 16:11:13
Värden ° C, Min/Max H24

Tillbaka till Hem          Utetemperaturen är nu 16,9 °C         Nya värden var 3:e min

Radiatorvärmen startad 2013-11-04 och avstängd 2014-04-18

================= 2014-11-06 ========= 2015-04-30

================= 2015-11-16 ========= 2016-05-02

================= 2016-10-12 ========= 2017-05-15

================= 2017-11-12 ========= 2018-05-07

================= 2018-10-29 ========= 2019-05-25

================= 2019-10-28 ========= 2020-05-26

================= 2020-11-18 ========= 2021-05-27

Värmepump Nibe 410P 2003