Senaste värmepumptemparna som ger en innetemp på 22,8 °C
Sensor Värde Medel Min Max
AQUA vedpanna 20,4 20,5 20,4 20,5
BLACK varmvatten 40,1 40,4 39,6 42,1
BLUE tilluft 24,4 25,4 22,6 27,1
LIME franluft 22,0 22,6 22,0 23,5
PINK avluft 6,3 7,8 6,1 23,9
RED uteluft via uterum 10,3 11,3 8,8 17,1
Uppvarmning av uteluft 14,2 14,1 7,0 17,3
Mätt: 21.03.19 10:56:38
Värden ° C, Min/Max H24

Tillbaka till Hem          Utetemperaturen är nu 8,1 °C         Nya värden var 3:e min

Radiatorvärmen startad 2013-11-04 och avstängd 2014-04-18

================= 2014-11-06 ========= 2015-04-30

================= 2015-11-16 ========= 2016-05-02

================= 2016-10-12 ========= 2017-05-15

================= 2017-11-12 ========= 2018-05-07

================= 2018-10-29 ========= 2019-xx-xx

Värmepump Nibe 410P 2003