Senaste hustemperaturerna
Sensor Värde Medel Min Max
1. UTERUM 1,5 m över golv 19,8 22,5 17,7 29,0
2. ÖVERVÅN 1,5 m över golv 26,8 28,3 25,9 31,2
3. GARAGE 1,5 m över golv 24,1 24,5 23,9 25,9
4. HALL golvvärme 23,5 23,8 22,7 24,4
5. BADRUM golvvärme 19,7 19,7 19,3 20,0
6. VINDEN 1,0 m över golv 20,0 25,2 18,1 32,2
7. KYL/FRYS nr 1 kompressor 37,2 43,5 36,7 50,8
8. KYL/FRYS nr 2 kompressor 39,3 44,1 37,7 51,1
Mätt: 24.05.24 07:02:06
Värden ° C, Min/Max H24

Tillbaka till Hem            Utetemperatur 15,3 °C           Nya värden var 3:e min