Senaste hustemperaturerna
Sensor Värde Medel Min Max
1. HUSET i mitten 1,5 m över golv 22,1 20,7 19,5 22,1
2. ÖVERVÅN 1,5 m över golv 20,3 19,8 19,2 20,4
3. GARAGE 1,5 m över golv 22,3 21,5 19,3 22,9
4. HALL golvvärme 19,6 19,2 18,6 19,9
5. BADRUM golvvärme 16,6 16,2 15,8 16,6
6. KYL/FRYS nr 1 kompressor 38,7 35,8 30,5 42,6
7. KYL/FRYS nr 2 kompressor 39,6 36,4 30,3 45,2
Mätt: 30.01.23 02:04:59
Värden ° C, Min/Max H24

Tillbaka till Hem            Utetemperatur 5,4 °C           Nya värden var 3:e min