Enkel sida för mobiltelefoner

  Hönö, Sverige
  <#dayname> <#day> <#monthname> <#year>
  Uppdateras var 16:e sekund,
  senast uppdaterad
  klockan  <#timehhmmss>

 
  Temperatur
 ute nu:  <#temp> <#tempunit>
  Känns (vind/fukt) som: <#apptemp> <#tempunit>
  Temptrend: <#temptrend> <#tempunit> /3 tim
  Max idag kl: <#TtempTH>  <#tempTH> <#tempunit>
  Min idag  kl: <#TtempTL>  <#tempTL> <#tempunit>
  Tempspannet hittills <#temprange> <#tempunit>
 

  Vindby senast:  <#wlatest> <#windunit>
 
Vindriktning senast: <#bearing>° <#currentwdir>
 
Medel sen. 10 min: <#wspeed> <#windunit>
  Max idag kl: <#TwgustTM>  <#wgustTM> <#windunit>
 
  Regn senaste tim:  <#rhour> <#rainunit>
  Regn hittills idag: <#rfall> <#rainunit>
  Senaste mätbara nederbörd:
  <#LastRainTipISO>
 

  Barometer tryck:  <#press> <#pressunit>
  Barotrend: <#presstrendval> <#pressunit> /3 tim
  Max idag kl: <#TpressTH>  <#pressTH> <#pressunit>
  Min idag  kl: <#TpressTL>  <#pressTL> <#pressunit>

  Solen
 upp: <#sunrise> ner: <#sunset>
  Månen  
belyst: <#MoonPercentAbs> %

  Have a nice sunny day

 Status:

 
System:   .png>
 Last error:  <#LatestErrorDate>  <#LatestErrorTime>
 Uptime S:  <#SystemUpTime>
 Software:
 Cumulus v <#version> (<#build>)
 Uptime C:  <#ProgramUpTime>