Senaste värmepumptemperaturerna
Sensor Värde Medel Min Max
1. RED Temp i huset 21,0 21,5 20,9 24,2
2. LIME Vätska ut 24,2 29,1 23,5 49,2
3. BLUE Gas retur 26,4 40,5 22,4 82,5
4. BLACK Värme ut 29,5 33,1 26,3 39,5
5. PINK Värme retur 29,7 31,9 25,4 35,7
6. Värme ut - retur -0,2 1,3 -0,5 8,3
7. GREEN Frånluft 20,6 22,0 20,6 23,3
8. OLIVE Tilluft 16,7 19,2 11,4 24,5
Mätt: 17.04.24 05:50:27
Värden ° C, Min/Max H24

Tillbaka till Hem          Utetemperaturen är nu 0,6 °C         Nya värden var 3:e min

Värmepump Mitsubishi Ecodan, installerad september 2023