Senaste värmepumptemperaturerna
Sensor Värde Medel Min Max
1. BLACK Värme ut 42,6 31,7 21,6 43,9
2. BLACK Värme retur 28,4 25,8 20,8 28,7
3. BLACK skillnad ut - retur 14,3 6,0 -0,2 15,9
BLUE tilluft 23,6 21,1 14,4 24,9
LIME frånluft 18,6 16,1 7,6 19,1
PINK avluft 19,1 14,9 5,5 19,5
RED uteluft via uterum 11,6 12,3 9,0 17,1
Uppvarmning av uteluft 12,0 8,8 3,3 12,0
Mätt: 30.01.23 03:01:53
Värden ° C, Min/Max H24

Tillbaka till Hem          Utetemperaturen är nu 5,3 °C         Nya värden var 3:e min

Radiatorvärmen startad 2013-11-04 och avstängd 2014-04-18

================= 2014-11-06 ========= 2015-04-30

================= 2015-11-16 ========= 2016-05-02

================= 2016-10-12 ========= 2017-05-15

================= 2017-11-12 ========= 2018-05-07

================= 2018-10-29 ========= 2019-05-25

================= 2019-10-28 ========= 2020-05-26

================= 2020-11-18 ========= 2021-05-27

================= 2021-11-15 ========= 2022-05-18

================= 2022-10-27 ========= 2023-xx-xx

Värmepump Nibe FIGHTER 410P år 2003