Senaste värmepumptemperaturerna
Sensor Värde Medel Min Max
1. RED Temp i huset 21,5 21,6 20,7 21,9
2. LIME Vätska ut 35,1 38,1 8,3 47,0
3. PINK Gas retur 62,2 65,3 21,3 79,0
4. BLACK Värme ut 41,1 40,5 25,8 42,6
5. GREEN Frånluft 20,6 20,6 20,0 21,1
6. BLUE Tilluft 9,9 16,4 9,6 18,8
7. Tilluft - Frånluft -10,7 -4,2 -11,1 -1,8
Mätt: 10.12.23 15:53:28
Värden ° C, Min/Max H24

Tillbaka till Hem          Utetemperaturen är nu 2,2 °C         Nya värden var 3:e min

Värmepump Mitsubishi Ecodan, installerad september 2023