Senaste värmepumptemperaturerna
Sensor Värde Medel Min Max
1. BLACK Värme ut 31,8 32,6 30,9 33,5
2. BLACK Värme retur 30,6 31,2 29,9 31,9
3. BLACK skillnad ut - retur 1,3 1,4 0,8 1,9
BLUE tilluft 27,1 26,8 26,0 28,2
LIME frånluft 20,0 20,3 19,9 20,9
PINK avluft 21,2 20,4 12,3 22,7
RED uteluft via uterum 7,4 5,9 4,1 9,8
Uppvarmning av uteluft 19,7 20,9 16,9 23,1
Mätt: 30.03.23 17:35:23
Värden ° C, Min/Max H24

Tillbaka till Hem          Utetemperaturen är nu 2,4 °C         Nya värden var 3:e min

Radiatorvärmen startad 2013-11-04 och avstängd 2014-04-18

================= 2014-11-06 ========= 2015-04-30

================= 2015-11-16 ========= 2016-05-02

================= 2016-10-12 ========= 2017-05-15

================= 2017-11-12 ========= 2018-05-07

================= 2018-10-29 ========= 2019-05-25

================= 2019-10-28 ========= 2020-05-26

================= 2020-11-18 ========= 2021-05-27

================= 2021-11-15 ========= 2022-05-18

================= 2022-10-27 ========= 2023-xx-xx

Värmepump Nibe FIGHTER 410P år 2003