sigges hemsida

Hemsidan informerar om dagens väder och samt lite om Hönö.

Boende på en av västkustens öar, som heter Hönö, så är det bara 150 meter till vattnet. Väderstationens vindmätare får nästan havsvindarna direkt på sig, så uppmätta hastigheter kan vara något högre än omgivande mätningar. 

Se väderinformation i " realtime " med uppdateringar var 16:e sekund:
 
 Console realtime

 SteelSerie gauges realtime

nederbördsradar i realtid